DỰ ÁN DỐT RÁC PHÁT ĐIỆN

Công ty Năng lượng xanh tham gia vào lĩnh vực xử lý rác thải sinh hoạt với dự án nhà máy xử lý rác thải phát điện. Công ty đang tham gia đấu thầu các dự án đốt rác phát điện cho thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh với công xuất từ 1500 Tấn/Ngày cho tới 2500 Tấn/ngày.

Ban lãnh đạo, đội ngũ kỹ sư cùng với các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp đã tiến hành khảo sát thực tế, nghiên cứu rất nhiều công nghệ hiện có trên thế giới, đã đi khảo sát nhiều nơi, cả ở trong nước và nước ngoài.

Toàn bộ thiết bị sử dụng cho dự án được cam kết đều là thiết bị hoàn toàn mới 100%, không dùng thiết bị đã qua sử dụng. Một số thiết bị quan trọng khác được nhập từ Châu Âu/Mỹ.

Hình 1. Nhà máy đốt rác phát điện

Description: 士林

Hình 2. Nhà máy đốt rác phát điện

Hình 3. Nhà máy đốt rác phát điện

Hình 4. Nhà máy đốt rác phát điện

Hình 5. Nhà máy đốt rác phát điện           

Hình 6. Nhà máy đốt rác phát điện            

Hình 7. Nhà máy đốt rác phát điện   

Hình 8. Nhà máy đốt rác phát điện   

       Hình 9. Nhà máy đốt rác phát điện   

  • Ngày: 2018-07-17
  • Lượt xem: 7698