GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Năng Lượng Xanh là một trong những công ty thành viên của Công ty CP Tập đoàn SSG. Được thành lập bởi các cổ đông là tổ chức và cá nhân đã thành công trên nhiều lĩnh vực kinh doanh, có khả năng tài chính, kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, có chuyên môn sâu về kỹ thuật.

Ngành nghề kinh doanh:

• Đầu tư xây dựng hệ thống lò hơi biomass để cung cấp hơi nước bão hoà và phát điện.

• Đầu tư dự án đốt rác phát điện.

• Sản xuất nhiên liệu tái tạo từ phế phẩm nông – lâm nghiệp.

• Xử lý nước thải công nghiệp

• Trong tương lai, công ty sẽ đầu tư vào nguồn năng lượng tái tạo khác như điện gió, điện mặt trời…. 

Trong chiến lược phát triển của mình, công ty CP Đầu tư Sản xuất Năng Lượng Xanh đã và đang đầu tư vào các dự án phát triển năng lượng tái tạo khác như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, khí hóa biomass để phát điện; xử lý rác thải, chiết xuất Bio-silica từ tro trấu…