CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT NĂNG LƯỢNG XANH (GEIP JSC)
Số 92 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại:
(028) 38 451 555

Email:
info@vn-greenenergy.com
Thông tin yêu cầu